Õpileping

Õpilepingu ülesanne.

Teema 

Olen avatud kõigele, sest ükski teema ei jookse mööda külgi maha. Aga kesksemateks teemadeks võivad minu jaoks olla erinevad õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe, kuna õpetajana on seda minu töös kõige rohkem vaja. Soovingi, et mulle näidatakse võimalikult palju asju, et ma saaksin ise siis juba filtreerida, mis on minu jaoks huvitav ja leiab ka minu töös rakendust.

Eesmärgid 

Eesmärkideks on:

 1. teada saada nii palju uut kui võimalik, sest minu oskustest sõltuvad ka õpilaste oskused;
 2. olla pidevalt ree peal ja mitte maha jääda;
 3. teha ülesanded õigeaegselt;
 4. leida midagi, mida saan kohe oma töös rakendama hakata;
 5. grupitöös panustada võrdselt teistega.

Strateegiad

Eesmärkide täitmiseks pean:

 1. loengus olema tähelepanelik ja aktiivne; 
 2. kõik kodutööd õigeks ajaks ära tegema; 
 3. katsetama ise juba uusi asju oma töös, kui loengus midagi huvitavat õpin.

Vahendid/ressursid

 • Planeerin oma aega (Google calendar)
 • Tutvun õppejõudude poolt pakutud materjalidega.
 • Tutvun ja vahetan informatsiooni oma uute kursakaaslastega.
 • Vastutan selle eest, et hoian silma peal meie õpikeskkondadel (Drive, blogi, Moodle).

Hindamine

Oma eesmärgi olen saavutanud siis, kui mul on olemas need vajalikud ’’tööriistad’’, mida saan rakendada just enda tundides. Arvan, et ka kursuse edukas läbimine peaks minu eesmärgid saavutama.

Refleksioon 

Tuleb hiljem 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s